ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за пазаруване по електронен път от Интернет страницата www.za-invalida.com

1.    Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „АЛФА РЕХА МЕДИКО БГ”  ЕООД предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.za-invalida.com.  Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

2.    Регистрация

Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Купуването и поръчката стават чрез преминаването на 3 основни стъпки. Необходимо е попълването на форма в стъпка 2, в която се посочват коректни данни, необходими за издаването на фактура и  за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

3.    Съгласие

С натискане на бутона „ИЗПРАТИ ПОРЪЧКАТА” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.
 
4.    Условия за поръчка на стоки

  • Поръчка

Доставката на стоки от онлайн магазина става след коректно попълнена форма от клиента в стъпка 2  и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение на имейл, че е приета.

  • Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на www.za-invalida.com задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „АЛФА РЕХА МЕДИКО БГ”  ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни. Операторът на www.za-invalida.com е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 16:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 16:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

  • Плащане

Онлайн магазина www.za-invalida.com предлага плащане с наложен платеж. На страницата за поръчка в Метод за плащане – стъпка 2, автоматично е зададено плащането с наложен платеж.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката при нейната доставка. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, която клиентът има право да приеме или да откаже.
 
5.    Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на налични на склад стоки, поръчани през интернет магазина www.za-invalida.com, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България за стоки над 400 лв. е БЕЗПЛАТНА а за поръчки под тази сума е съгласно тарифата на куриерската компания, която се използва.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на www.za-invalida.com е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

6. Условия за връщане на закупена стока

Клиентът има право, без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, да върне получената стока. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя, на клиента ще бъде възстановена пълната заплатена сума. Връщането се допуска при следните условия:

  • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на емейл или устно чрез обаждане, в срок не по-дълъг от 7 дни след покупката.
  • стоката е в добър търговски вид – оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от www.za-invalida.com – фактура (ако е издадена такава), касов бон

www.za-invalida.com си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.

Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.

(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.