Сертификат

ISO 9001:2008. Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите.

Удостоверение

Удостоверение за регистрация, издадено от Министерството на труда и социалната политика – Агенция за хората с увреждания

Ползите от работещата система за управление на качеството са:

1.Работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката

2. Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация

3. Ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва

4. Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – Вътрешните одити и прегледа от ръководството