Антидекубиталните системи с променливо налягане служат за профилактика на декубитуси /рани от залежаване/. Те се използват с компресор за промяна на налягането върху тялото, в следствие на което се получава “масажиращ” ефект, който предотвратява застойните процеси, а от там и потенциалните възпаления и рани. Матраците с променливо налягане имат 2 системи от въздушни камери, които се изпълват с въздух и се изпразват при изтичане на половината от периода на цикъла. За да се намали движението до минимум една система с камери се пълни изцяло преди да бъде изпразнена другата система. Структурата на големите преплитащи се опорни камери позволява циркулирането на голям обем въздух и максимално вертикално разширение между операциите по свиване на матрака и равномерно поддържане на пациента.

Показване на 2 резултата